Seleccionar página

A LOVE SUPREME FESTIVAL

DIUMENGE-DOMINGO-SUNDAY 22/10/17
* Serem molt puntuals per l’acord veïnal. Seremos muy puntuales por el acuerdo vecinal. We’ll be very punctual to comply with our neighbours’ agreement.*

18:00-18:30h Puigdemasa/Vega/Schneider/Fèlix (Bcn)
18:30-18:45h DJ Ivana Ray Singh (bcn)
18:45-19:15h Refectori (Bcn)
19:15-19:30h DJ Ivana Ray Singh (Bcn)
19:30-20h Suc’Naath (Bcn)
20-20:15h DJ Ivana Ray Singh (Bcn)
20:15-20:45h Dr Nexus (DE)
20:45-21h DJ Ivana Ray Singh (Bcn)
21:00-21:30h Torturing Nurse (Shanghai)
21:30-21:45h DJ Ivana Ray Singh (Bcn)
21:45-22:15h Völga (Bcn)

Entrada/entrance:
10 euros (8 euros socis/socios/members El Pumarejo)

Menjar vegà i beure disponible/ Comida vegana y bebida disponible/ Vegan food and drink available

————————–————————–
VÖLGA (improv & drone) BCN
https://multikultiproject.bandcamp.com/album/v-lga
https://volga.music.blog/

-Iván González (trompeta), Fernando Carrasco (guitarra i efectes), Àlex Reviriego (contrabaix) i Vasco Trilla (percussió), quatre de les figures més representatives de l’escena d’improvisació lliure de Barcelona, sumen esforços en aquesta amalgama de drones, ritmes rituals, textures impossibles i riffs hipnòtics de reminiscències doom i psych folk.

-Iván González (trompeta), Fernando Carrasco (guitarra y efectos), Àlex Reviriego (contrabajo) y Vasco Trilla (percusión), cuatro de las figuras más representativas de la escena de improvisación libre de Barcelona, suman esfuerzos en esta amalgama de drones, ritmos rituales, texturas imposibles y riffs hipnóticos de reminiscencias doom y psych folk.

-Iván González (trumpet), Fernando Carrasco (guitar and effects), Àlex Reviriego (double bass) and Vasco Trilla (percussion), four of the most representative voices in the Barcelona’s free improvised music scene, join forces on this amalgam of drones, ritual rhythms, impossible textures and hypnotic riffs of doom and psych folk reminiscences.
——————

REFECTORI (dark rythmic ambient/ industrial/ drone) BCN
https://refectori.bandcamp.com/album/natura-morta

– Electrònica rítmica de reverberants sensuals profunditats.

– Electrónica rítmica de reverberantes y sensuales profundidades.

– Rhythmic electronics of echoing sensual depths.
——————

SUC’NAATH (no wave/ noise/ conducted improv)
https://www.youtube.com/watch?v=6nMTYPGyjxY
https://discordianrecords.bandcamp.com/

– Com el torturat i descerebrat déu què li dona nom, Suc’naath és un huracà de xiscles dissonants de saxo (El Pricto), bateria de técnica extesa (Vasco Trilla) i guitarra modificada (Diego Caicedo), formada per tres mestres del col·lectiu d’improvisadors: Discordian.

– Como el torturado y descerebrado dios que le da nombre, Suc’naath es un huracán de chillidos disonantes de saxo (El Pricto), batería de técnica extendida (Vasco Trilla) y guitarra modificada (Diego Caicedo), formada por tres maestros del colectivo de improvisadores: Discordian.

– As the tortured mindless god that gives the project its name Suc’naath is a hurricane of dissonant screaming sax (El Pricto), drums with extended techniques (Vasco Trilla) and modified guitar (Diego Caicedo) formed by three masters of the Discordian improvisation collective.

————————–—————–

DR NEXUS (surrealism/industrial/noise) DE
https://www.youtube.com/watch?v=d13wg-ESLYg
https://drnexus.bandcamp.com/album/dr-nexus-5-post-scriptum

– Captivadors collages de terror psiquedèl·lic i bellesa, el més aspre i esquinçat soroll rítmic i paisatges sonors industrials d’una de les més prominents figures de l’escena experimental underground berlinesa.

– Cautivadores collages de terror psicodélico y belleza, el más áspero y rasgado ruido rítmico y paisajes sonoros industriales de una de las más prominentes figuras de la escena experimental underground berlinesa.

– Entrancing collages of psychedelic terror and beauty, the harshest scratchiest rhythmic noise, and industrial soundscapes from one of the most prominent figures of Berlin’s underground experimental scene.
———————–

TORTURING NURSE (harsh noise/ experimental/ nihilism) CHN
https://www.facebook.com/torturingnurseforever/videos/1848490428497671/

-Una explosió violenta i epilèptica d’aguts crits descerebrats, sorroll rítmic apoteòsic i espasmes desesperats. Chaos Junky és l’últim membre restant d’aquest col·lectiu censurat a la seva China natal, i ens arriba després de tocar al prestigiós festival LUFF a Suïssa.

-Una explosión violenta y epiléptica de agudos gritos descerebrados, ruido rítmico apoteósico y espasmos desesperados. Chaos Junky es el último miembro restante de este colectivo censurado en su China natal, y nos llega después de tocar en el prestigioso festival LUFF en Suiza.

-A violent and epileptic explosion of mindless screams, apotheosic rythmic noise, and desperate spasms. Chaos Junky is the sole remaining member of this collective censored in their native China and arrives to us after having performed at the prestigious LUFF festival in switzerland.
——————-
PUIGDEMASA/VEGA/SCHNEIDER/FÈLIX (free improv, extended techniques, psychedelic) BCN
https://www.youtube.com/watch?v=_h3eYMNpiHU
https://www.youtube.com/watch?v=sE0DSvyHxy0&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=1NruK95sIRc
https://www.youtube.com/watch?v=r14O9Slv5OE

– Un somni d’arpa, flauta travessera, soprano i violoncel, juntant tècniques exteses amb formació clàssica i operística, d’una agrupació inèdita de músics. Podem esperar des de fantasmagòria, a furioses tempestes a caleidoscopis dels llums i colors més radiants. Una immersió imperdible.

– Un sueño de arpa, flauta travessera, soprano y violonchelo, juntando técnicas extendidas con formación clásica y operística, de una agrupación inédita de músicos. Podemos esperar desde fantasmagoria, a furiosas tormentas a caleidoscopios de las luces y colores más radiantes. Una imersión imperdible.

– A dream of harp, flute, soprano and cello, combining extended techniques with a classical and operistic background, from an unprecedented meeting of musicians. We can expect everything from phantasmagoria, to furious tempests to a kaleidoscope of the most radiant lights and colours. Un unmissable immersion.
———————
DJ IVANA RAY SINGH (BCN)
https://ivanaraysingh.com/
https://www.mixcloud.com/Ivana_Ray_Singh/

-Agitadora cultural, DJ i artista de Barcelona, fundadora de A Love Supreme: plataforma de Música Suprema. Les seves sessions es mouen des del misteri sensual, a lluents somnis lisèrgics, atravessant ritmes vudús, enèrgiques ràfagues de trompetes no-wave, fins a sintes metàl·lics alienats i himnes de màquines raspants i colpedores, desenterrant les baules d’una inquebrantable cadena de música atemporal què busca reconciliar la llum amb la foscor.

-Agitadora cultural, DJ y artista de Barcelona, fundadora de A Love Supreme: plataforma de Música Suprema. Sus sesiones se mueven desde el misterio sensual, a relucientes sueños lisérgicos, atravesando ritmos vudús, enérgicas ráfagas de trompetas no-wave, hasta sintes metálicos alienados e himnos de máquinas raspantes y golpeadoras, desenterrando los eslabones de una inquebrantable cadena de música atemporal que busca reconciliar la luz y la oscuridad.

-Cultural agitator, DJ and artist from Barcelona, founder of A Love Supreme: platform for Supreme Music. Her sessions move from sensual mistery, to shimmering lysergic dreams, through voodoo rhythms, energetic no-wave brass blasts, to alienated metallic synths and pounding scraping machine anthems, unearthing the links of an unbroken chain of timeless music which seeks to reconcile light and darkness.