Seleccionar página

Co-organitzo i punxo amb el meu convidat, Refectori. / Co-organizo y pincho junto a mi invitado, Refectori. / Co-organizing and DJ’ing together with my guest, Refectori.

El misteri, la lisèrgia i els ritmes tribals posaràn la banda sonora onírica al Bosc Màgick. Us convidem a totes les Titànies i tots els Bottoms a cremar el vostre passat ballant en la nostra bacanal en honor a l’Amor Suprem.

El misterio, la lisergia y los ritmos tribales pondrán la banda sonora onírica al Bosque Mágicko. Os invitamos a todas las Titanias y a todos los Bottoms a quemar vuestro pasado bailando en nuestra bacanal en honor al Amor Supremo.

Mistery, lysergia and tribal rhythms will create the oeniric soundtrack for the Magick Forest. We invite all the Titanias and all the Bottoms to join us in burning your past in our bacchanal in honour of Supreme Love.